Tanrimine Metal Support Co., Ltd.

Aplikácia rôznych metód hlbokého miešania na systémy na podporu razenia

Za rôznych okolností je použitie metód hlbokého miešania na konštrukciu systémov na podporu razenia a výrobkov na podporu zeme často metódou voľby založenou na konštrukčných požiadavkách, podmienkach/obmedzeniach lokality a hospodárnosti. Tieto okolnosti zahŕňajú prítomnosť susedných štruktúr, ktoré môžu tolerovať minimálny bočný pohyb; prítomnosť voľného odvíjania alebo tečúcich pieskov; potreba kompetentnej oddeľovacej steny, ktorá by zabránila znižovaniu susedných podzemných vôd a ich indukovanému usadzovaniu iných štruktúr; a potrebu súčasného podopretia susednej konštrukcie pri stavbe nosnej steny výkopu. Iné systémy, ako sú tradičné vojenské nosníky a zaostávajúce steny, by poskytovali neuspokojivý výkon, inštalácia hromád vibrovaných alebo poháňaných plechov by mohla spôsobiť usadenie priľahlých štruktúr vyvolané vibráciami, zatiaľ čo steny betónovej membrány sú časovo náročné a drahé. Na základe podmienok môže byť potrebné použitie spôsobov hlbokého miešania viacnásobným alebo jedným závitovkovým vrtákom, spôsobov prúdovej injektáže alebo kombinácie niekoľkých spôsobov. Na ilustráciu aplikácií hlbokého miešania v rôznych podmienkach je uvedených niekoľko prípadových anamnéz. Na projektoch vo Wisconsine a Pensylvánii bola úspešne použitá metóda hĺbkového miešania s viacerými závitovkami na obmedzenie bočného pohybu priľahlých štruktúr, zabránenie strate podpery v dôsledku rozpletania pôd a kontrolu podzemných vôd.

Bolo zdokumentované, že modulárna výstavba je lepšia ako tradičné stavebné metódy, pokiaľ ide o plán, kvalitu, predvídateľnosť a ďalšie ciele projektu. Bolo však zdokumentované, že nepochopenie a správne riadenie jedinečných modulárnych rizík má za následok neoptimálny výkon v modulárnych stavebných projektoch. Napriek tomu, že mnohé predchádzajúce výskumné snahy sa zameriavali na bariéry a hybné sily súvisiace s prijatím modulárnej konštrukcie v priemysle, žiadna predchádzajúca výskumná práca sa nezaoberala kľúčovými rizikami, ktoré majú vplyv na náklady a harmonogram projektov modulárnej výstavby. Tento článok vyplňuje túto medzeru vo vedomostiach. Autori použili viacstupňovú metodológiu výskumu. Najprv bol distribuovaný prieskum, na ktorý odpovedalo 48 stavebných odborníkov, s cieľom preskúmať účinky 50 modulárnych rizikových faktorov, ktoré boli identifikované na základe systematického prehľadu literatúry v predchádzajúcej štúdii. Za druhé, bol vykonaný Cronbachov alfa test na overenie platnosti a spoľahlivosti prieskumu. Nakoniec bola vykonaná Kendallova zhodová analýza, jednosmerné testy ANOVA a Kruskal-Wallis, aby sa preskúmala zhoda reakcií v rámci každého, ako aj medzi rôznymi zainteresovanými stranami projektov modulárnej výstavby. Výsledky ukázali, že najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi náklady a harmonogram modulárnych projektov sú (1) nedostatok kvalifikovaných a skúsených robotníkov, (2) neskoré zmeny dizajnu, (3) zlé atribúty a logistika lokality, (4) nevhodnosť návrhu na modularizáciu , (5) zmluvné riziká a spory, (6) nedostatok adekvátnej spolupráce a koordinácie, (7) výzvy súvisiace s toleranciami a rozhraniami a (8) zlé sekvenovanie stavebných činností. Táto štúdia dopĺňa súbor poznatkov tým, že odborníkom v praxi pomáha lepšie porozumieť kľúčovým rizikovým faktorom, ktoré by sa mali zvážiť pri zlepšovaní výkonu ich projektov modulárnej konštrukcie. Výsledky poskytujú pohľad na zosúladenie zainteresovaných strán s rôznymi rizikovými faktormi ovplyvňujúcimi náklady a harmonogram pri modulárnych stavebných projektoch. To by malo odborníkom v oblasti praxe pomôcť pri vytváraní plánov zmierňovania v počiatočných fázach projektu.


Čas zverejnenia: 02. júla 2021
+86 13127667988